10522 results| per page
Narrow your results
Grade
Subject
Strand / Section
Strand Unit
Language
Resource Type
http://www.ceacht.ie/ Added:6 Feb 2019 Contributor: Scoilnet Resource type:
Is suíomh idirlín é Ceacht.ie agus cuireann an suíomh podchraoltaí, físeáin agus áiseanna PowerPoint ar fáil le haghaidh mhúineadh na Gaeilge. Ar an suíomh tá daoine óga ann ag caint faoi ghnáthcúrsaí an lae. Tá na háiseanna oiriúnach le haghaidh an Teastais Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeJCSC
TY Core SubjectsTY
How it maps to the curriculum
JC
SC
Gaeilge
Strand: Useful Websites
Strand: Useful Websites
TY
TY Core Subjects
Strand: Gaeilge
Asset type: 
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
https://www.scoilnet.ie/post-primary/collections/junior-cycle/heart/ Added:6 Feb 2019 Contributor: Scoilnet Resource type: Presentation, Reference, Simulation
Every hour someone in Ireland suffers from a stroke. Every day, hundreds of Irish people are diagnosed with heart disease. - Irish Heart Foundation. The following collection consists of presentations, lesson activities, animations and video clips to help students learn about the heart.
View full description
0 1 2 3 4 
ScienceJC
TY Subject SamplingTY
SESE Science5-6
How it maps to the curriculum
JC
Science
Strand: 5. Biological Science
Strand unit: 4. Human Organs & Systems
TY
TY Subject Sampling
Strand: Biology
5-6
SESE Science
Strand: Living Things
Strand unit: Human Life
Content objective:
This resource should enable a child to:
 • Human life processes
 • develop a simple understanding of the structure of some of the body's major internal and external organs
Asset type: Presentation, Reference, Simulation
Language: English
Rights: All rights reserved
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/29091/28827.pptx Added:25 Jan 2019 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/Notes, Lesson Plan, Presentation
Is é an aidhm atá leis an acmhainn seo cúnamh a thabhairt do mhúinteoirí i ndáil le
litriú na Gaeilge a mhúineadh, ullmhúchán cuí a dhéanamh le foghlaimeoirí sula dtugann siad faoi phíosa scríbhneoireachta, píosaí scríbhneoireachta a cheartú (gan ach cúpla botún tromchúiseach a cheartú) agus treoir chinnte a thabhairt d'fhoghlaimeoirí maidir leis an gcaoi a gceartaíonn siad a gcuid botún.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeJC
How it maps to the curriculum
JC
Gaeilge
Strand: Scríobh Feidhmeach
Suggestions for use: Féach ar na treoracha sa chur i láthair. Acmhainn do chur chun cinn na litearthachta atá anseo.
Key Skills:
 • Communicating
 • Managing Information and Thinking
 • Literacy
Asset type: Guide/Notes, Lesson Plan, Presentation
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Share Alike Creative Commons
https://www.dail100.ie/en Added:10 Jan 2019 Contributor: Scoilnet Resource type: Guide/Notes, Lesson Plan
Website to commemorate the centenary of the First Dáil in 1919. Contains a detailed timeline as well as information on the people involved, the debates of the Dáil, and teaching resources. While much of the material is presented in easy-to-read small amounts of text, the Long Reads present the reader with the opportunity of exploring issues in depth. Contains primary source material. Available through Irish.
View full description
0 1 2 3 4 
HistoryJC
CSPEJC
HistorySC
SESE History5-6
How it maps to the curriculum
JC
History
Strand: 2. The History of Ireland
Strand unit: 2. Leaders - Irish Parlimentary History
Suggestions for use: Outstanding website with a lot of material for the teacher to choose. The site could be used over multiple classes. Check out the education resources section for specific Junior cycle lesson plans and infographics.
JC
CSPE
Strand: Democracy
Strand unit: The Irish Parliament
Suggestions for use: Outstanding website with a lot of material for the teacher to choose. The site could be used over multiple classes. Check out the education resources section for specific Junior cycle lesson plans and infographics.
SC
History
Strand: Later Modern Ireland
Strand unit: 3 Sovereignty 1912-1949
5-6
SESE History
Strand: Eras of Change & Conflict
Strand unit: Modern Ireland
Content objective:
This resource should enable a child to:
 • become familiar with aspects of these periods
 • record the place of peoples and events on appropriate timelines
Asset type: Guide/Notes, Lesson Plan
Language: English
Rights: All rights reserved
https://www.dail100.ie/en/education/ Added:10 Jan 2019 Contributor: Scoilnet Resource type:
Lesson plans, slideshows and infographics supporting the commemoration of the centenary of the First Dáil in 1919. The 'Long Reads' offers students the opportunity to explore topics in greater depth.
View full description
0 1 2 3 4 
HistoryJC
CSPEJC
How it maps to the curriculum
JC
History
Strand: 1. The Nature of History
Strand unit: 7. Develop Historical Judgements
Key Skills:
 • Managing Information and Thinking
 • Literacy

Strand: 2. The History of Ireland
Strand unit: 2. Leaders - Irish Parlimentary History
JC
CSPE
Strand: Democracy
Strand unit: The Irish Parliament
Asset type: 
Language: English
Rights: All rights reserved
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/28938/28674.pdf Added:4 Jan 2019 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type:
Nótaí beachta den scoth atá anseo ina léirítear an saghas teanga a úsáidtear agus daltaí ag tabhairt faoi aistí a scríobh. Tugtar liosta cuimsitheach de nathanna, frásaí, seanfhocail is araile.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeJC
How it maps to the curriculum
JC
Gaeilge
Strand: Scríobh Chruthaitheach
Suggestions for use: Moltar an stór nathanna seo don aiste a thabhairt do dhaltaí agus go mbeidh sé mar threoir acu agus iad ag scríobh. D'fhéadfaí scrúduithe, cleachtaí agus piarmheasúnú a bhunú ar an acmhainn.
Key Skills:
 • Being Creative
 • Communicating
 • Managing Information and Thinking
 • Working with Others
 • Literacy
 • Managing Myself
Asset type: 
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Share Alike Creative Commons
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/28937/28673.pdf Added:4 Jan 2019 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/Notes
Eagraí grafach den scoth atá anseo ina léirítear an saghas teanga a úsáidtear agus daltaí ag tabhairt faoi aistí a scríobh. Úsáidtear an t-acrainm 'TEANGA' le cabhrú le daltaí smaoineamh ar na frásaí agus na haonaid éagsúla teanga a úsáidtear agus aiste á scríobh.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeJC
How it maps to the curriculum
JC
Gaeilge
Strand: Scríobh Chruthaitheach
Suggestions for use: Moltar cóip A3 a dhéanamh den phóstaer seo agus é a chrochadh ar an mballa sa seomra ranga. Moltar cóip A4 a thabhairt do gach dalta - d'fhéadfá dúshlán a thabhairt dóibh - caithfidh sibh 10 bhfrása ón bpóstaer a úsáid sa chéad aiste eile. D'fhéadfá scrúduithe beaga foclóra agus litrithe a bhunú air. D'fhéadfá líon áirithe nóiméad a thabhairt dóibh le líon áirithe frásaí a fhoghlaim agus d'fhéadfadh siad piarmheasúnú a dhéanamh ar a chéile. Duine A ag foghlaim na nathanna i gcolún 'N' agus duine B ag foghlaim na nathanna i gcolún 'G' mar shampla agus iad ag cur scrúdú ar a chéile tar éis na tréimhse dianstaidéir.
Key Skills:
 • Being Creative
 • Communicating
 • Managing Information and Thinking
 • Working with Others
 • Literacy
Asset type: Guide/Notes
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Share Alike Creative Commons
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/28841/28577.PDF Added:27 Nov 2018 Contributor: Scoilnet Resource type: Assessment
The State Examinations Commission has published a sample paper for the Junior Cycle Common Level Science final assessment. This is the English version of the sample paper. There are two parts in this examination paper. Students must answer all parts. Space is provided for students to write their sample answers into this sample paper.
View full description
0 1 2 3 4 
ScienceJC
How it maps to the curriculum
JC
Science
Strand: Assessment
Strand unit: Final Examination
Suggestions for use: Example of what the final assessment paper will look like and students can use the paper to practice the exam questions when revising for the exam.
Asset type: Assessment
Language: English
Rights: All rights reserved
https://www.curriculumonline.ie/Jun...ence/Examples-of-student-work/CBA-1 Added:27 Nov 2018 Contributor: Scoilnet Resource type: Assessment
NCCA has some examples of student work and assessment marks for the Classroom-Based-Assessments 1, Extended Experimental Investigation. The examples include student work which was marked In Line With Expectation and Above Expectation.
View full description
0 1 2 3 4 
ScienceJC
How it maps to the curriculum
JC
Science
Strand: Assessment
Strand unit: CBA 1 - EEI
Suggestions for use: Teachers could use this samples as a guide during their SLAR meetings.
Asset type: Assessment
Language: English
Rights: All rights reserved
https://www.curriculumonline.ie/Jun...ence/Examples-of-student-work/CBA-2 Added:27 Nov 2018 Contributor: Scoilnet Resource type: Assessment
NCCA has some examples of student work and assessment marks for the Classroom-Based-Assessments 2, Science in Society. The examples include student work which was marked In Line With Expectation and Above Expectation.
View full description
0 1 2 3 4 
ScienceJC
How it maps to the curriculum
JC
Science
Strand: Assessment
Strand unit: CBA 2 - SSI
Suggestions for use: Teachers could use this samples as a guide during their SLAR meetings.
Asset type: Assessment
Language: English
Rights: All rights reserved
10522 results| per page