Picture14

Picture13

Topics taught at: Junior Cycle

 • An dalta féin
 • An scoil agus abhair staidéar
 • An Teach
 • bia agus deoch
 • an baile mór
 • an aimsir / laethanta saoire agus cúrsaí aimsire
 • an corp agus sláinte agus tinneas
 • Caitheamh aimsire
 • Laethanta saoire
 • Siopaí agus siopadóireacht
 • eagrais agus seirbhísí
 • timpistí agus dáinséar
 • poist agus slite beatha
 • Feirmeoireachtagus tionsclaíocht
 • Cúrsaí airgid agus coigiltis
 • Éadaí agus faisin
 • Cúrsaí reatha

Senior Cycle:

 • Mé Féin
 • Áit chónaithe
 • An teach
 • Cúrsaí oibre
 • Taisteal agus Laethanta saoire
 • Cúrsaí oideachais
 • An teicneolaíocht
 • Ag freastal ar chúrsa Gaeilge sa Ghaeltacht
 • Caitheamh aimsire
 • Cúrsaí siopadóireachta
 • Stair na Teanga
 • saol an duine óg
 • Na Meáin chumarsáide
 • Cultúr agus Traidisiúin
 • Ábhair eile ina gcuireann siad féin suim faoi leith
 • Tuiscint níos iomláine acu i dtaobh na n- ábhar atá i luaite thuas
 • An Ghaeilge timpeall orainn

Gaeltacht_Scholarships

Seachtain_Na_Gaeilge

Seachtain na Gaeilge piece[1]. pic

Picture15